Завършен проект

GOdIGITAL – Дигитални инструменти за работа

GOdIGITAL - Дигитални инструменти за работа

Идентификационен номер: 2019-1-ES01-KA204-064269

Продължителност: 15 септември, 2019 – 14 септември, 2021

Общата цел на проект GoDigital е да подобри пригодността за заетост на хора NEET от 18 до 30 години чрез различни инициативи.

NEET (младите хора нито в областта на заетостта, нито в образованието и обучението) са сред най-уязвимите групи, допринасящи за високия процент на младите безработни на равнище ЕС. В тази връзка, общата цел на проект GoDigital е да подобри пригодността за заетост на хора NEET от 18 до 30 години чрез различни инициативи, сред които:

  • преодоляване на основните пропуски в цифровите умения, за да бъдат разпознаваеми на пазара на труда;
  • насърчаване на иновативни методи за преподаване, учене и оценяване, които да подпомогнат усвояването на учебни предмети, при които има недостиг на умения;
  • насърчаване на самоосъзнаването на NEET хората по отношение на цифровите умения, за да могат да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда;
  • подобряване на кариерното ориентиране;
  • засилване на цифровата професионализация на работната сила, кариерните съветници и обучителите.

Партньори

Европейска мрежа за дигитално обучение

The European Digital Learning Network (DLEARN)

CIVIC Logo

CIVIC

IDEC Logo

IDEC SA

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ) logo

Enterprise-University of Zaragoza Foundation (FEUZ)

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre

EUROGEO Logo

European Association of Geographers (EUROGEO)