equalizent Schulungs und Beratungs GmbH

office@equalizent.eu

equalizent Schulungs und Beratungs GmbH

equalizent е училище за обучение на възрастни във Виена, Австрия, предлагащо специализирани обучения по жестов език за глухи, трудночуващи и чуващи хора. Програмите на equalizent са разработени с цел да осигурят както образование, така и професионални перспективи, като в обученията се включват квалифицирани глухи инструктори. Това подчертава ангажимента на организацията към създаването на мост между различните общности и насърчаването на взаимното разбирателство.

Чрез инициативата „Social Franchise“, equalizent съчетава социалната ангажираност с предприемаческите стратегии. Организацията не само предлага образователни услуги, но и активно участва в премахването на комуникационни бариери в обществото. equalizent предоставя разнообразни възможности за обучение и развитие, насочени към инструктори, мениджъри и всеки, който желае да допринесе за създаването на по-инклузивно общество.

Проекти

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания