ZSI – Zentrum für Soziale Innovation

ZSI – Zentrum für Soziale Innovation

ZSI е частен институт с нестопанска цел за приложни социални науки и Център за върхови постижения за социални иновации със седалище във Виена (Австрия). ZSI изпълнява изследователски и приложни проекти за социалното вграждане и въздействието на всички видове иновации и допринася за проектирането и разпространението на социално приети и устойчиви иновации, за да посрещнат глобалните…

FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

FORBA е независим изследователски институт, създаден през 1991 г. като организация с нестопанска цел, специализирана в социални научни изследвания в областта на професионалния живот и по-специално в икономиката на споделянето. В момента в института работят 10 изследователи и 3 души административен и помощен персонал на постоянен или непълен работен ден. Както по отношение на образованието,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието