EUN (European School Network)

EUN (European School Network) logo

European Schoolnet е мрежа от 33 европейски министерства на образованието, базирани в Брюксел. Това е международна организация с нестопанска цел, която има за цел да внесе иновации в преподаването и ученето на своите ключови заинтересовани страни: министерства на образованието, училища, учители, изследователи и индустриални партньори.

Проекти

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)