European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

EBN (Европейска мрежа от центрове за бизнес и иновации) е организация с нестопанска цел, която обслужва паневропейска, глобална общност от хора, които използват иновативния бизнес като двигател за регионално (икономическо) развитие.

Инициативите на EBN включват сертифициране на EU|BIC, разработване и разпространение на качествени програми за подкрепа на бизнеса, улесняване и иницииране на сътрудничество по проекти, глобална работа в мрежа и застъпничество за отлични участници в подкрепа на бизнеса като EU|BIC.

Проекти

Better Incubation - LIAISE Logo

Better Incubation – LIAISE: Свързване на участниците в инкубацията за приобщаващо и социално предприемачество

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Responsible Research and Innovation tools (RRI tools)

Getting Ready for Capital (GreaC) Logo

Getting Ready for Capital (GreaC)