European Business and Innovation Centre Network (EBN)

Европейска мрежа на бизнес иновационните центрове

EBN (Европейска мрежа от центрове за бизнес и иновации) е организация с нестопанска цел, която обслужва паневропейска, глобална общност от хора, които използват иновативния бизнес като двигател за регионално (икономическо) развитие.

Инициативите на EBN включват сертифициране на EU|BIC, разработване и разпространение на качествени програми за подкрепа на бизнеса, улесняване и иницииране на сътрудничество по проекти, глобална работа в мрежа и застъпничество за отлични участници в подкрепа на бизнеса като EU|BIC.

Проекти