FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse

falep@laligue2b.org

FALEP 2B. Ligue de L’enseignement de Haute-Corse Logo

Организация на народното образование и социалната икономика, Лигата на образованието е асоциативна конфедерация, чието влияние се простира върху цялата френска територия, тя е допълваща асоциация на училището и е призната за обществена полезност. Създадена от Jean Macé с основна цел истинска демократизация на общественото образование в съответствие със защитата на светския идеал, асоциацията през годините се позиционира във всички образователни пространства.

Действието му се развива в и около училището, за да позволи на детето: личностно развитие, непредубеденост, социален и образователен успех. Значението на този проект е образованието като лост за обучение на просветени граждани и следователно като гаранти за взискателна демокрация.

С база от 30 000 свързани асоциации и 2 милиона членове Образователната лига разчита на много гъста асоциативна мрежа, която й позволява да действа ефективно и убедено ежедневно в тясно партньорство с различните участници в обществото.

Проекти

EYES - Насърчаване на предприемаческият дух

EYES – Насърчаване на предприемаческия дух