Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Associazione Effebi)

effebi@asseffebi.eu

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane, 'Associazione Effebi' Logo

Асоциацията за развитие на финанси и банкиране, организация и човешки ресурси, наречена „Асоциация Effebi“, е организация с идеална цел, създадена през 1976 г. от проф. Роберто Руози от университета „Бокони“ в Милано и някои мениджъри по човешки ресурси от основните италиански банки.

Асоциацията организира разнообразни дейности в областта на човешките ресурси и организационното развитие за банковия и финансовия сектор. Бордът на директорите се състои от мениджъри по човешки ресурси и обучение от основните италиански банки. Асоциацията е организация с нестопанска цел. Асоциацията подобрява обмена на добри практики и знания и сътрудничеството с други организации на национално, европейско и международно ниво.

Проекти

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор