Florida Centre de Formació

Florida Centre de Formació logo

Florida Universitària е приписан на Университета на Валенсия (от 1993 г.) и на Политехническия университет на Валенсия (от 1996 г.), а неговите степени са акредитирани и от двете институции. Florida Universitària е създаден през 1993 г. като част от проекта Florida Center de Formació и е признат за свързан център от правителството на Валенсия с Указ 79/1993.

Мисията, принципите и ценностите на Florida Universitària, както и много от неговите оперативни аспекти са специфични за организацията, към която принадлежи, Florida Center de Formació. Ето защо смятаме, че е уместно да се задълбочим в характеристиките, които определят Флорида и следователно Florida Universitària.

Създаден през 1977 г., Florida Centre de Formació е работнически кооператив от Валенсия с дългогодишен опит в образованието и обучението на различни образователни нива: висше образование – бакалавърско и професионално обучение –, магистърски програми, образование и обучение за заетост (продължаващо и професионално), и средно образование. Организацията наскоро разнообрази бизнеса си с пускането на NINOS Gestión Educativa, Coop. V. мрежа от общински детски градини във Валенсианската общност, състояща се от 15 училища.

Проекти

Students in enterprises - Increasing the employability of students from the Economic Management and Industrial Management majors of the University of Ruse

Студенти в предприятия – Повишаване на пригодността за заетост на студентите от специалностите „Управление на икономиката“ и „Индустриален мениджмънт“ на Русенския университет