FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

FORBA. Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt Logo

FORBA е независим изследователски институт, създаден през 1991 г. като организация с нестопанска цел, специализирана в социални научни изследвания в областта на професионалния живот и по-специално в икономиката на споделянето. В момента в института работят 10 изследователи и 3 души административен и помощен персонал на постоянен или непълен работен ден. Както по отношение на образованието, така и по отношение на трудовия опит академичният състав обхваща социология, политически науки, бизнес администрация, компютърни науки и статистика. Отчасти изследователите също така преподават като преподаватели в различни университети и колежи във Виена, Линц и Дуисбург, Германия.

Проекти

COL-CREATION - Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

COL-CREATION – Засилване сътрудничеството в креативната индустрия чрез методите на споделената икономика

Co-LABOURative-LAB; Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика