Форум Демокрит

Forum Democrit Logo

Форум Демокрит (ФД) е неправителствена организация, чиято цел е да повиши общественото разбиране за науката, да подобри имиджа на българските учени и да насърчи интереса към науката сред младите хора.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените