Форум Демокрит

Forum Democrit Logo

Форум Демокрит (ФД) е неправителствена организация, чиято цел е да повиши общественото разбиране за науката, да подобри имиджа на българските учени и да насърчи интереса към науката сред младите хора.