GAIA – Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología

GAIA - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Logo

GAIA е Асоциацията на индустриите на знанието и приложните технологии (ICTA) в Страната на баските, частна и професионална организация с нестопанска цел, създадена през 1983 г. Това е регионален клъстер, който насърчава работата в мрежа с ключови заинтересовани страни в региона на баските, съставен в момента от 285 компании, които предлагат продукти и услуги в областта на електрониката, информационните технологии, консултациите, инженеринга и телекомуникациите. Мисията на GAIA е да стимулира развитието и растежа в сектора ICTA и да благоприятства асимилацията и ефективното използване на технологиите в индустрията, територия и общество, с цел сътрудничество в развитието на обществото на информацията и знанието.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи