Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje

Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje Logo

Центърът за бизнес обучение към Словенската търговска камара има специално място сред образователните институции в Словения, тъй като успешно свързва образователния процес с динамиката. В същото време той има най-дългата традиция сред институциите за бизнес обучение за възрастни в Словения. Центърът допринася за повишаване на компетенциите и е творчески партньор в различни проекти на Търговската камара на Словения и Службата по заетостта и активен партньор в много европейски социални проекти.

Проекти

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

Co-LABOURative-LAB; Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика

Co-LABOURative-LAB – Повишаване на пригодността за заетост на безработните чрез нови форми на заетост и споделена икономика