Groupe One

Groupe One logo

Groupe One има за цел да улесни създаването на устойчив бизнес в Брюксел и Валония повече от 20 години. EcoRes е експертен център, който подкрепя частни и обществени организации към по-голяма устойчивост и разработва иновативни обществени проекти.

Проекти

Ecotips 2.0 Logo

Ecotips 2.0 “Да се даде възможност на малкия бизнес да намали своя отпечатък върху околната среда”

EuropeAid Logo

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес