Groupe One

Groupe One logo

Groupe One има за цел да улесни създаването на устойчив бизнес в Брюксел и Валония повече от 20 години. EcoRes е експертен център, който подкрепя частни и обществени организации към по-голяма устойчивост и разработва иновативни обществени проекти.