Institute of Entrepreneurship Development – iED

Institute of Entrepreneurship Development – iED Logo

Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е гръцка неправителствена организация, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на духа на предприемачеството.

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС

RESTART – Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС