Institute of Entrepreneurship Development – iED

Institute of Entrepreneurship Development – iED Logo

Институтът за развитие на предприемачеството (iED) е гръцка неправителствена организация, ангажирана с насърчаването на иновациите и укрепването на духа на предприемачеството.