Istituto dei Sordi di Torino

info@istitutosorditorino.org

Istituto dei Sordi di Torino Logo

Торинският институт за глухите в Пианеца е организация с древен произход, основана през 1814 г., създадена да се грижи за образованието на глухи деца и да обучава техните учители. Институтът е фондация с нестопанска цел, управлявана от Съвет на фондацията, напълно автономен при избора на посока на дейност, в рамките на социалната солидарност, предвидена в настоящия устав.

Проекти

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи