la Caixa Foundation

la Caixa Foundation logo

Фондация Caixa работи за изграждането на по-добро общество, в което най-уязвимите имат повече възможности. Те разработват решения за социален прогрес, култура и наука, образование и научни изследвания. Тяхната мисия е да изградят по-добро и по-справедливо общество, като предоставят повече възможности на хората, които имат най-голяма нужда от тях.