Les Apprimeurs

contact@lapprimerie.com

Les Apprimeurs Logo

Основана през 2013 г., Les Apprimeurs е частна компания, специализирана в създаването на персонализирани дигитални решения за секторите на образованието, културата и обучението. Те работят за насърчаване на основни и меки умения и достъп до знания за всички чрез поредица от дейности:

  • Проектиране и разработване на обогатени дигитални публикации за младежки, училищни и университетски сектори и области на културата и наследството. Les Apprimeurs работят както като издател на собствените си книги, така и като доставчик на услуги за институции и издателски компании;
  • Разработване на дигитални и образователни проекти, насочени към предоставяне на иновативни решения за четене, учене и творчество, със специален фокус върху достъпни цифрови инструменти и съдържание;
  • Реализиране на семинари за нови технологии за публикуване, за да се насърчи тяхното усвояване от публика с малък или никакъв достъп: семинар за кода, семинар за писането на цифрови книги…;
  • Обучение по управление на цифрови проекти и производство на цифрови книги за професионалисти и студенти както в университети, така и в училища.

Проекти

WE GET! - Женско предприемачество Откриване на нови перспективи

WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи