Медицински университет – София

Medical University Sofia Logo

Медицинският университет в София е най-старото училище за висше медицинско образование в България. Има филиал във Враца. Университетът е акредитиран от НАОА и е с най-добра традиция в грантовото финансиране на научни изследвания.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените