Национална Спортна Академия Васил Левски

intrelations@nsa.bg

National Sports Academy (NSA) Vassil Levski Logo

Национална спортна академия “Васил Левски” е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – Спорт, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Обществено здраве. НСА е партньор на елитни университети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни висши училища навсякъде по света – Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Финландия и др.

Проекти

FRESHER - Европейска нощ на учените

FRESHER – Европейска нощ на учените

REFRESH (Европейска нощ на учените)

REFRESH – Европейска нощ на учените