Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța

pimm.constanta@gmail.com

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța logo

PIMM Constanța представлява интересите на малките и средни предприятия-членки и е териториалната структура на Националния съвет на малките и средни частни предприятия в Румъния, представителна работодателска организация на национално ниво за МСП.

Нашата мисия се състои в насърчаване и защита на икономическите, производствените, търговските, финансовите, правните и всякакъв вид интереси на малките и средни предприятия в окръг Констанца.

Проекти

EuropeAid Logo

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес