Camera de Comerț și Industrie Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov

Търговско-промишлената камара на Брашов е най-голямата обществена организация, подкрепяща и развиваща местната бизнес среда. Повече от 170 години ние инвестираме в разширяване и укрепване на икономическата мрежа на града и региона чрез програми, проекти и събития, посветени на общността от предприемчиви хора. Проекти

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța

PIMM Constanța представлява интересите на малките и средни предприятия-членки и е териториалната структура на Националния съвет на малките и средни частни предприятия в Румъния, представителна работодателска организация на национално ниво за МСП. Нашата мисия се състои в насърчаване и защита на икономическите, производствените, търговските, финансовите, правните и всякакъв вид интереси на малките и средни предприятия…

Bucharest University of Economic Studies – ASE Bucuresti

Bucharest University of Economic Studies – ASE Bucuresti

Букурещкият университет за икономически изследвания (на румънски: Academia de Studii Economice din București, съкратено ASE) е държавен университет в Букурещ, Румъния. Основана през 1913 г. като Академия за висши търговски и индустриални изследвания (Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale (AISCI)), тя се превърна в един от най-големите икономически институти за висше образование както в…

The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)

The National Research & Development Institute for Textiles and Leather (INCDTP)

Утвърждавайки се като активен и динамичен оператор на националния и европейския изследователски пазар, Националният научноизследователски институт за текстил и кожарство Букурещ насърчава и развива мултидисциплинарни приложни изследователски дейности в областта на текстил-облекла и потребителски стоки от кожа-обувки-каучук, за икономически агенти в сектора и за други различни свързани области. Националният институт за изследване и развитие на…

Mare Nostrum

Mare Nostrum

Mare Nostrum е създадена през лятото на 1993 г. като асоциация от специалисти за справяне с непрекъснатото влошаване на черноморските морски и крайбрежни екосистеми. Mare Nostrum има 70 регистрирани членове, повече от 75 поддръжници, персонал от 10 (на пълен и непълен работен ден) и активна група от доброволци, която в момента надхвърля 100 души. За…

Constanta Maritime University

Constanta Maritime University

Създаден преди това през 1972 г., търговският морски институт става гражданска институция през 1990 г. и през 2000 г. променя името си на Морски университет Констанца. Понастоящем това е държавен университет, акредитиран от Румънската агенция за осигуряване на качеството, който получава най-високата степен на присъждане: най-видното ниво на доверие за осигуряване на качество. В момента…

National Institute for Research and Development for Microtechnology – IMT-Bucharest

National Institute for Research and Development for Microtechnology – IMT-Bucharest

Настоящата организация произхожда от Центъра по микротехнологии (основан от Университета „Политехника” в Букурещ, септември 1991 г.), след което се превръща в Институт за микротехнологии (IMT) с решение на румънското правителство през юли 1993 г. Доколкото ни е известно, това беше първият институт с този профил от Централна и Източна Европа. През 2008 г. IMT отбеляза…

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Камарата за търговия, промишленост и земеделие в Кълъраш представлява и защитава интересите на бизнес общността във връзка с румънските власти и подобни организации в чужбина. Проекти

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

ARoTT – Румънска асоциация за технологичен трансфер и иновации е професионална организация на звена за технологичен трансфер и иновационен профил, неправителствена организация с нестопанска цел. Цел на сдружението: Проекти

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș

Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș

Асоциацията на бизнесмените на окръг Арджеш (AOA AG) е неправителствена организация, създадена през 2003 г. и в момента има над 160 членове (От този брой около 70% са МСП), които имат общ оборот от 2 милиарда евро и над 20 000 служители. Асоциацията на бизнесмените от окръг Арджеш се намира в град Питещи, окръг Арджеш,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието