Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

Pécs-Baranya Chamber of Commerce and Industry

Търговско-промишлената камара Печ-Бараняи е солидарна, ценностно ориентирана бизнес общност. В допълнение към своите дейности за икономическо развитие, организацията предоставя услуги от МСП до големи предприятия в областта на иновациите, развитието на търговията, външните отношения и развитието на човешките ресурси. Камарата е институция домакин на Enterprise Europe Network, подкрепяна от Европейската комисия. Камарата управлява и Помирителния съвет на окръг Бараня.

Проекти

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки