ПГО „Недка Иван Лазарова“

PGO “Nedka Ivan Lazarova” Logo

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ е училище със 108-годишна история. Това е елитна гимназия, подготвяща висококвалифицирани специалисти в областта на шивашката промишленост и фризьорството. Обучението в гимназията се провежда в сътрудничество с водещи шивашки фирми в града. Стремежът на училищния колектив е учебният процес да е в съответствие с изискванията на новото време и европейските стандарти.

Проекти

E&E Fashion Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

E&E Fashion – Партньорство в сферата на професионалното образование в модния сектор

Creation of a Regional Center for professional training of workers for the sewing and leather industry

Създаване на Регионален център за професионално обучение на работници за шивашката и кожарската промишленост