Proaktiva

info@proaktiva.org.mk

Proaktiva logo

Сдружението на гражданите ПРОАКТИВА е нестопанска и аполитична организация, създадена през март 2001 година в Скопие.

Мисията на ПРОАКТИВА е да изпълнява целите си чрез съвместно сътрудничество с местни и международни организации, местни и централни власти, бизнес сектора и други заинтересовани страни:

 • Насърчаване на възобновяемите видове енергия;
 • Насърчаване на енергийната ефективност;
 • Насърчаване на устойчив транспорт;
 • Насърчаване на устойчивото развитие.

Основните цели на организацията могат да бъдат постигнати чрез реализирането на следните планирани дейности:

 • Организиране на публични кампании.
 • Производство и разпространение на печатни материали.
 • Лобиране на лица, вземащи решения.
 • Организиране на семинари и срещи.
 • Разпространение на информация сред заинтересовани групи и лица.
 • Провеждане на изследвания.
 • Обучение на обществеността относно възможностите за обществено участие.

Проекти

EuropeAid Logo

Изграждане на капацитет за партньорства НПО-бизнес