Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

rso-csp@rso-csp.org

Regional Association of Municipalities Central Stara Planina logo

РСО „Централна Стара планина” е сдружение на местни власти, което обединява общините Антоново, Априлци, Габрово, Дряново, Елена, Ловеч, Луковит, Севлиево, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин и Ябланица.

От своето създаване през 1997 г. организацията активно подпомага дейността на местните власти, действа като посредник на техните интереси и допринася за доброто управление на местно ниво.

Благодарение на своя опит в разработването, управлението и изпълнението на европейски проекти, сдружението на старопланинските общини насърчава прилагането на иновативни модели и практики в различни сфери на обществения живот: културни и творчески индустрии, околна среда, миграция, гражданско участие, равнопоставеност на половете, доброволчество, образование, младежки дейности, побратимяване между градове, спорт, предприемачество, европейска интеграция, енергийна ефективност, регионално сътрудничество, креативен туризъм и др.

Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина” се ползва с доверието на своите български, европейски и международни партньори.

Проекти

Support for promoting the Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) in Bulgaria

Подкрепа за популяризиране на Схемата за управление и одит на околната среда (EMAS) в България