Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad

office@rda-backa.rs

Regionalna Razvojna Agencija Bačka Doo Novi Sad logo

Агенцията за регионално развитие Бачка (RDA Backa), Нови Сад, провинция Войводина, е акредитирана агенция за развитие от Националната агенция за регионално развитие и следователно получава статут на Субект за регионално развитие. Тази роля позволява на агенцията за развитие да повлияе на местното икономическо укрепване в регион Бачка, който наброява близо 1,0 милиона граждани, чрез прилагане на определени мерки и стимули. АРР Бачка е част от оперативния грант на Европейската комисия до 2014 г., поради което Европейската комисия осъзнава необходимостта от съществуването и работата на такава институция в следващите години.

АРР Бачка има двадесет членове от област Бачка, от които шестнадесет са местни власти, двама са фирми и двама са ОГО. Обхватът на работа на АРР Бачка и ключовите програмни области са: МСП, местно и регионално развитие, туризъм, селско стопанство и развитие на селските райони, енергийна ефективност и др. АРР Бачка има огромен опит в управлението и изпълнението на проекти, особено в проекти, финансирани от ЕС програма и международни донори. АРР Бачка има 11 служители и си сътрудничи с повече от 20 външни експерти/фирми от различни области.

Проекти

Regio.Digi.Hub Logo #1

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB