София Тех Парк АД

office@sofiatech.bg

Sofia Tech Park JSC Logo

София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България. Приоритетните области за развитие и дейност на София Тех Парк са информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелени енергии, образование, предприемачество, иновации, подкрепа на стартиращия бизнес.