Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университет по хранителни технологии - Пловдив Лого

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив има богата шестдесет и пет годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствени по рода си на Балканския полуостров.