UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

Публична институция с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни. Специализиран е в разнообразна гама от официални (начално училище за възрастни и професионални програми) и неформални образователни програми (компютърни, езикови, програми за ограмотяване, семинари и курсове за свободното време, здраве, танци и музика и т.н.) Предоставя качество насочване и консултантски услуги за различни целеви групи от възрастни, като безработни, мигранти, NEETs, възрастни хора и възрастни като цяло.

Проекти

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации