Rempart+; Rempart 2020

Rempart+; Rempart 2020

Цели на проекта: Проектът REMPART2020 има за цел да създаде европейска партньорска мрежа за осъществяване на контакт между нови и приемащи предприемачи, за да се постигне по-нататъшна мобилност. Изграден върху…

Край на съдържанието

Край на съдържанието