Завършен проект

Предприемачеството – пряк път към успеха

Предприемачеството – пряк път към успеха

Продължителност: 30 юни, 2018 – 30 юни, 2022

Проектът има за цел да подпомогне над 50 човека от различни български градове за стартирането на собствен бизнес. Чрез практически и теоретични обучения бъдещите предприемачи постепенно навлизат в сферата на бизнес дейностите, черпейки know-how от специалисти по теми като финансово планиране, правни отговорности, маркетинг, бизнес планиране и други.

В рамките на проекта се провеждат практически обучения с продължителност 80 часа, в няколко града от Северен централен планов район. При приключване на теоретичната част се провеждат и индивидуални консултации с участниците по конкретни бизнес идеи. 

Проектът се реализира от Русенска търговско-индустриална камара и Българо-румънска търговско-промишлена палата. Обща стойност на проекта: 180 327.40 лв., от които 153 278.29 лв. европейско и 27 049.11 лв. национално съфинансиране. 

Проект „Предприемачеството – пряк път към успеха“ се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Партньори

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговска камара