Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънска търговско промишлена палата

Българо-румънската търговско промишлена палата (БРТПП) е трансгранична бизнес асоциация, създадена в подкрепа на българските и румънските бизнес среди. Основната цел на Палатата е да подпомага икономическото развитие на Румъния и България чрез разширяване на сътрудничеството между местни фирми, организации и общини от двете страни на Дунав, както и с партньори от други страни в ЕС.

БРТПП е единствената специализирана организация в България, която притежава ресурсите и опита да предоставя информация, съвети и пазарни консултации на всички фирми, които желаят да развиват бизнес на съседния румънски пазар. Палатата предоставя широка гама от информационни и консултантски услуги за бизнес средите от България и Румъния.

Проекти

Предприемачеството – пряк път към успеха

Предприемачеството – пряк път към успеха

Eco-force - Joint actions for eco-responsible cross-border SMEs

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП