Завършен проект

Лятна еко-академия

Ruse Municipality Logo

Цел на проекта: Целта на проекта беше да се създаде модел на успешна практика за разширяване и усъвършенстване на учебната програма според европейските стандарти.

Местоположение: Русе

Резултати:

  • 20 ученици, обучени в умения за „зелено” предприемачество;
  • 2 теренни посещения на фирми с най-добри еко практики в региона;
  • 1 проведена еко конференция в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт за повишаване на информираността на учениците;
  • Придобити умения за разработване на индивидуални курсови проекти.

Партньор(и) по проекта:

  • Русенска търговско-индустриална камара (водещ партньор)

Донор(и) на проекта: Община Русе

Продължителност: 4 месеца