Издаване на сертификати за форсмажор

РТИК може да съдейства за издаването на сертификати за форсмажор, посредством БТПП.

В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, Българската търговско-промишлена палата издава сертификат за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от „непреодолима сила“. „Непреодолима сила“ е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятствало изпълнението му.

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000