Издаване на сертификат за произход на стока

Издаване на сертификат за произход на стока 1

Получаването на сертификат за произход от Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) не само осигурява международно признание и доверие в качеството на вашите стоки, но и гарантира ефективен процес на заверка.

Ние сме част от Българската търговско-промишлена палата (БТПП), която е единствената организация в България, акредитирана от Международната търговска камара в Париж. Това ни позволява да предлагаме сертификати, които са стандартизирани и широко разпознаваеми на международните пазари.

Сертификатите, издадени от нас, могат лесно да бъдат верифицирани чрез специална онлайн платформа, което осигурява прозрачност и надеждност в международната търговия. Нашите услуги включват не само бърза и точна обработка на документите, но и професионално съдействие при нужда от корекции или преиздаване на сертификата.

Предлагаме също така отстъпки за нашите членове, за да подкрепим и насърчим вашата търговска дейност. Свържете се с експертите на РТИК днес, за да разберете как можем да съдействаме на вашия бизнес с акредитирани сертификати за произход от организация с утвърдена международна репутация.

Често задавани въпроси

Сертификатът за произход е официален документ, който потвърждава „националността“ на продукта и се използва за митнически или търговски цели. Той е необходим за митническите процедури за определяне на данъци или легитимност на вноса.

Наличието на сертификат за произход е ключово за успешния внос и износ на стоки. Той улеснява митническите процедури и гарантира, че вашите стоки ще бъдат приети безпроблемно от митническите органи в страната на внос.

Процесът включва подаване на документи като декларация от производителя, заводска фактура, копие от вносна митническа декларация, или други съответстващи документи на адрес certificates@rcci.bg. При своевременно предоставяне на тези документи, заверката се осъществява в рамките на един работен ден.

Уебсайтът за верификация на сертификатите за произход, достъпен на https://certificates.iccwbo.org/, е сигурна онлайн платформа, предназначена за световните митнически власти, за да верифицират автентичността на сертификатите за произход в съответствие с международните стандарти. Тази платформа улеснява проверката на сертификатите, като по този начин подсилва взаимното доверие между митническите власти и камарите и гарантира, че сертификатите се издават в съответствие с международните стандарти.

За да се възползвате от отстъпките, които предлагаме на нашите членове, можете да се свържете с нас и да разберете повече за процедурата за членство. Членството в РТИК предлага различни предимства, включително по-добри цени за услуги като издаването на сертификати за произход.

Албена Генова (Нова)

Координатор:


Албена Генова
Експерт БТПП в РТИК

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: agenova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000