Пресконференции

РТИК предоставя логистична и техническа подкрепа при организацията и провеждането на пресконференции и медийни прояви. РТИК разполага с изключително модерна база и конферентна зала, подходяща за провеждане на такъв тип събития.

Светослав Минчев

Координатор:


Светослав Минчев
Експерт маркетинг

За консултации:


Т: +359 895 890123
Е: sminchev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000