Осигуряване на конферентна зала

РТИК разполага с изключително модерна база и конферентна зала за провеждане на присъствени и видеоконферентни събития. Конферентната зала е с капацитет 35+ души, и е оборудвана с презентационна и аудио-видео техника Telepresence (VC), интерактивна дигитална дъска и табла с флипчарт. На практика това осигурява атрактивна и достъпна възможност на местната бизнес общност да се възползва от неограничения потенциал на специализираната техника за осъществяване на жива и качествена връзка до всяка точка по света за провеждане на събития във всякакъв формат.

Конферентната зала е подходяща за провеждането на конференции, обучения, семинари, професионални и бизнес събития от всякакъв тип.

Фирмите-членове на РТИК ползват отстъпки до 40% от цената за ползване на конферентната зала.

Симона Ангелова

Координатор:


Симона Ангелова
Експерт Бизнес развитие

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: sangelova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000