Проучвания

РТИК е водеща регионална бизнес организация с богат опит в изготвянето на редица бизнес проучвания. Камарата предлага извършване на следните индивидуални услуги, които се изпълняват по задание на клиента:

  • Провеждане на анкетни бизнес проучвания и допитвания;
  • Провеждане на пазарни проучвания и предоставяне на информация за пазара;
  • Провеждане на проучвания на продукт/услуга;
  • Изготвяне на икономически анализи и обзори.
Радимира Кирева

Координатор:


Радимира Кирева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82 825875
Е: rkireva@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000