Видеоконферентна връзка

РТИК разполага с техническа възможност за осъществяване на видеоконферентна връзка. Оборудването в конферентната зала на РТИК – Telepresence (VC) – е от най-високо качество, с цел да се постигне усещане, максимално близо до усещането за реално взаимодействие между участниците. То може да се използва както за срещи от точка до точка, така и за срещи с много точки и едновременно обучение в различен формат и участници, поради универсалната си съвместимост. Последното позволява свързването на централата на VC с практически всички подобни видеоконферентни центрове по света.

Симона Ангелова

Координатор:


Симона Ангелова
Експерт Бизнес развитие

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: sangelova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000