Bulgaria in numbers 2024 Assessment of the country's economic situation
|

България в цифри 2024: Оценка на икономическото състояние на страната

Русенската Търговско-Индустриална Камара информира своите членове и партньори, че за 15-ти пореден път Българската Търговско-Промишлена Палата (БТПП) представя изданието „България в цифри“. Това издание обхваща основни макроикономически показатели и мястото на България в международните класации. На 21 юни 2024 г. на пресконференция пред медиите, БТПП обяви публикуването на новото издание на „Bulgaria in figures®” 2024 ( „България в цифри 2024“), регистрирана търговска марка с висока оценка от държавните институции и партньорски организации.

Изданието отразява основни макроикономически индикатори на страната за последните 5 години, като обхваща важни аспекти на българската икономика като инвестиционната среда, туризма, вноса и износа, образованието и пазара на труда. Специално внимание е обърнато на класацията на България в международните рейтинги, което може да послужи като важен ориентир за инвеститорите, а също така и като основа за правителствени и институционални мерки за подобряване на рейтинга на страната.

Икономически показатели и международни класации

Българската икономика продължава да расте, макар и със забавени темпове. През 2023 г. растежът на БВП е 1,8%, поради глобалните икономически и политически предизвикателства, включително конфликта между Русия и Украйна и напрежението в Близкия изток. Въпреки тези предизвикателства, вътрешното търсене, частното потребление и износът остават основни двигатели на растежа. Българските компании успешно се адаптират към новите условия, подкрепени от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Безработицата в България остава на ниско ниво от 4,3% през 2023 г., като пазарът на труда е стабилен и коефициентът на заетост леко се е повишил до 70.7%. България продължава да поддържа една от най-ниските данъчни ставки в Европейския съюз, с плосък данък от 10% върху личните и корпоративните доходи. Правителството въведе нулева ставка на ДДС за хляб и брашно като антиинфлационна мярка, която ще бъде в сила до края на юни 2024 г.

Външна търговия и инвестиции

Износът на България достига 44,3 млрд. евро през 2023 г., с лек спад от 7% спрямо предходната година. Основни експортни партньори са Германия, Румъния, Италия, Турция и Гърция. Вносът също бележи спад от 10.2%, като нивото на вноса през 2023 г. възлиза на повече от 49,5 млрд. евро. Преките чуждестранни инвестиции в България за 2023 г. достигнаха 3619 милиона евро, като най-много са привлечените от Швейцария, Австрия и Нидерландия.

Социални показатели

Средната месечна заплата достига 1016 евро, което представлява значително увеличение от 14,2% спрямо предходната година. Работната сила в България се състои от 3 милиона души, като 53% са мъже и 47% жени. По-голямата част от работната сила (89%) е завършила форма на висше или гимназиално образование.

Позиция на България в международните класации

България продължава да се развива и подобрява своята позиция в редица международни класации. През 2023 г. страната бележи значителен напредък в индекса на свобода на словото (от 91-во на 71-во място), индекса на корупция (от 72-ро на 67-мо място) и индекса за енергиен преход (от 58-мо на 48-мо място). Въпреки това, България регистрира спад в индекса на просперитета (от 62-ро на 75-то място), индекса на демокрацията (от 57-мо на 62-ро място) и цифровата конкурентоспособност (от 48-мо на 55-то място).

По последни данни от 18 юни на IMD – Швейцария за световната конкурентоспособността на България за 2024 г., позицията на страната има спад с 1 пункт (от 57-мо на 58-мо място), но вече спрямо 67 изследвани държави вместо 64.

Заключение

Новото издание на „България в цифри 2024“ предоставя ясна картина за състоянието на българската икономика и социалните показатели на страната. Русенската Търговско-Индустриална Камара насърчава своите членове и партньори да се запознаят с този важен документ, който е от съществено значение за инвеститори, държавни институции и партньорски организации. Данните в изданието предоставят основа за бъдещи управленски решения и мерки за подобряване на икономическата и социална среда в България.

За по-подробна информация, можете да се запознаете с електронното издание „България в цифри 2024“ на уебсайта на БТПП.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност