20240315 144614 scaled
|

Важна стъпка към укрепване на българо-китайските търговски отношения: Визитата на г-жа Уан Мин в РТИК

Днес, Русенската Търговско-Индустриална Камара (РТИК) посрещна високопоставени представители от Посолството на Китай в България, включително временно изпълняващият длъжността посланик, г-жа Уан Мин. Срещата, която имаше за цел да засили вече съществуващите търговски и икономически връзки между България и Китай, беше маркирана с обсъждания на стратегии за подобряване на международното сътрудничество и поддържането на активен комуникационен мост между двете страни.

По време на срещата, на която присъстваха също г-жа Ма Ци, секретар на посланика и аташе по политическите въпроси, и г-н Кон Линю, икономически и търговски съветник, както и изпълнителният директор на РТИК, г-н Милен Добрев, и заместник-кметът на Русе, г-жа Златомира Стефанова, бяха подчертани важността и потенциала на засиленото сътрудничество. Основни теми на дискусията бяха насочени към изграждането и поддържането на търговските взаимоотношения между България и Китай и представянето на компании с инвестиционни намерения в региона.

Специално внимание беше отделено на намеренията за поддържане на активен мост на комуникация между Посолството на Китайската Народна Република и Русенската камара. Това подчертава стратегическото значение на сътрудничеството за устойчивото икономическо развитие на региона и за отварянето на нови възможности за местните бизнеси.

В контекста на този диалог, беше направена препратка и към скорошното подписване на Меморандум за Сътрудничество между РТИК и China Council for the Promotion of International Trade, Ningbo Committee (CCPIT-Ningbo), символизиращ значимия принос към дългосрочната перспектива за укрепване на икономическите и търговски връзки между двете страни.

След обсъжданията в РТИК, г-жа Уан Мин, в компанията на г-н Милен Добрев и г-жа Златомира Стефанова, посети Бадер България и Свободна Зона Русе. Те разгледаха производството на висококачествени кожени изделия за автомобилната индустрия в Бадер България, докато посещението в Свободна Зона Русе открои значението на зоната като икономически хъб, благодарение на стратегическото ѝ местоположение и предлаганите митнически облекчения.

Визитата на г-жа Уан Мин и нейния екип подчертава ангажимента на Китай към разширяването и засилването на сътрудничеството с българските институции и бизнес сектора. Това събитие слага основите за бъдещи инициативи, които ще спомогнат за динамичното развитие на двустранните отношения, насърчавайки инвестициите, технологичния обмен и културното разбирателство.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност