We get dual kit

Мултиплициращо събитие представи резултатите по проект WeGet!  

На 24 март в град Бяла, област Русе, Русенската търговско-индустриална камара организира информационно мултиплициращо събитие в рамките на проект “ WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи „.  Освен младежи, проявяващи интерес в сферата на младежкото женско предприемачество, търсещи бъдещи перспективи за своите идеи, на събитието присъстваха и обучители, преподаващи материята.

Някои от най-важните продукти на проект „WE GET!“, представени по време на събитието, бяха разработените обучителни материали, предназначени както за млади хора, които желаят да започнат или са започнали собствен бизнес, така и модули, подходящи за преподаватели, участващи в обучението на бъдещи предприемачи.  Пакетът за дуално обучение включва следните теми, разделени в две категории потребители:

За обучители:

 • Маркетингови стратегии;
 • Европейска рамка за цифрови и предприемачески умения -“ DigiComp & EntreComp“;
 • Преподаване на предприемаческо и творческо мислене;
 • Експериментално обучение и бизнес симулации;
 • Мотивиране на възрастните за учене през целия живот;
 • Дигитализация и цифровизация на продуктите.

За настоящи и бъдещи жени предприемачи:

 • Самоосъзнаване, самоефективност и арбитраж;
 • Научни изследвания, иновации и творчество;
 • Предприемачески стратегии и модели за управление на промяната;
 • Устойчивост на бизнеса, маркетинг и приложение на социалните мрежи;
 • Работа в екип и комуникационни умения;
 • Цифровизация на бизнеса и прилагане на информационни и комуникационни технологии.

В първата част на събитието участниците бяха запознати с проекта, модулите за обучение и поредицата от вдъхновяващи видеоклипове, а втората част премина под формата на дискусия, на която бяха обсъдени проблемите, които срещат жените бъдещи предприемачи, трудностите, с които се сблъскват, и възможностите за тяхното преодоляване. Общото впечатление от предоставените материали беше, че те са изключително полезни и могат да бъдат приложени веднага както в преподавателската практика, така и във вече стартирали бизнеси.

Проект WeGet! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство от 6 европейски организации, сред които и Русенска търговско-индустриална камара.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност