Нова възможност за финансиране на иновации до 500 хил. лв. за бизнесите
|

Нова възможност за финансиране на иновации: до 500 хил. лв. за бизнесите

Русенската търговско-индустриална камара обявява потенциална възможност за компаниите, които искат да развиват иновативни продукти и идеи. Скоро ще бъде открита новата процедура „Разработване на иновации в предприятията“, която предлага безвъзмездно финансиране до 500 хил. лв.

Тази нова инициатива на Министерството на иновациите и растежа е финансирана с бюджет от 127 млн. лв. и цели да стимулира иновациите в пет ключови сектора: Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

Това е първият път в историята на оперативна програма „Конкурентоспособност“, когато се предоставя такъв значителен бюджет за подкрепа на разработване на иновации от страна на бизнеса. Схемата е насочена към микро-, малки, средни предприятия (МСП) и малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители). Големите предприятия могат да кандидатстват, ако партнират с МСП или малки дружества. Основно условие за участие е да имат иновативна идея със силен пазарен потенциал.

Основните разходи, които ще бъдат допустими, са за възнаграждения на персонала, закупуване на необходимите материали и консумативи, както и външни услуги за разработването на иновационния продукт и амортизация на оборудване. Програмата предлага значително предимство, предоставяйки възможността на компаниите да покрият разходи за наемане на квалифицирани специалисти, учени, технологични специалисти, като това важи както за кандидата, така и за партньора.

Важно е да се отбележи, че допустими ще са и разходите за защита на индустриалната собственост на национално и международно ниво, както и други разходи за външни услуги. Общата стойност на безвъзмездната помощ може да достигне до 500 хил. лв., като процентът на подкрепата варира до 60% от предвидените разходи, в зависимост от категорията на предприятието. Всеки проект трябва да бъде изпълнен в рамките на максимален срок от 18 месеца.

След края на настоящата програма, ще бъде отворена втора процедура, която ще се фокусира върху „Внедряване“ на вече разработени иновации, с почти два пъти по-голям бюджет. Тази втора мярка ще даде възможност на компаниите да внедряват вече разработени продукти и услуги, които могат да са създадени от същата компания или от подизпълнители.

Оценяването на проектите ще се извършва с оглед на финансовата устойчивост и профил на кандидатите, както и на опита им в разработката на иновации. За успешната кандидатура е важно предприятията да представят доказателства за своя предишен опит в областта на иновациите. За тази цел, те трябва да се погрижат годишният отчет на фирмата да отразява предходния опит с иновации, като попълнят често пренебрегваните незадължителни едноименни справки за научноизследователската и иновационна дейност.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност