3
|

Нов меморандум за сътрудничество между РТИК и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ по инициативата DTAM

„Интегрирана програма за обучение на техници от ЕС за внедряване и управление на дигитални инструменти в интелигентното производство” или DTAM накратко, е иновативна международна инициатива, в която Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) участва активно от 2020г.

В качеството си на обединяваща бизнеса, общността и образованието организация, РТИК инвестира значими усилия и средства в икономиката на знанието, допринасяйки за осигуряването на качествени възможности за формално и неформално образование, обмяна на опит и добри практики, както и ученето през целия живот.

В тази връзка, РТИК направи още една стъпка към тази своя цел, подписвайки Меморандум за сътрудничество с ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – гр. Русе, чрез който двете организации затвърдиха своите партньорски взаимоотношения и обединиха усилия за успешното реализиране на инициативата DTAM. Целта на меморандума е да предостави първоначална рамка за сътрудничество и да улесни съвместната работа между страните, в области от общ интерес, особено образованието в сферата на дигитализацията и интелигентното производство и свързаните с тях технологии. Подобни меморандуми бяха сключени още и с ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе, както и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Проект DTAM се фокусира върху създаването на нова учебна програма, която цели да предостави качествено обучение на техници от средно високо ниво в ключови базови технологии за интелигентно производство. Обучителното съдържание е структурирано в 6 отделни модула, а именно:

DTAM Training Contents

Целта на проект DTAM е не само да предостави специализирано обучение, но и да подкрепи възможностите за сътрудничество между образователни институции, преподаватели, предприятия, работници и студенти. Обучителния инстументариум предлага още и:

  • Индекс на компетентност за цифрова трансформация: описва подходящите компетенции за уникален профил на професионално обучение и обучение на DTAM техник.
  • Методика на обучение: разработихме специална методология за обучение, предлагаща практически и теоретични насоки за предоставяне на учебната програма DTAM в курсове за първоначално (IVET) и продължаващо (CVET) професионално образование и обучение. Методологията е предназначена както за персонала на ПОО, така и за други организации, предоставящи учебната програма DTAM.
  • Учебно ръководство: създадохме цялостно ръководство за учебната програма на DTAM за бъдещи служители на H/VET, които биха искали да предоставят обучението като част от официално акредитирано обучение в курсове за ППОО и ППОО.
  • Дигитален инструмент за самооценка: Базиран е на интерактивна платформа, която включва няколко сериозни игри и допълнителни елементи за геймификация. Като първа стъпка, използвайки инструмента, учениците, които се интересуват от DTAM, ще извършат самодиагностика на своите меки и твърди умения, за да проверят състоянието на знанията си и въз основа на техните резултати да изберат интензивността на обучението за останалите на тяхното образование в курса.
  • Платформа за обучение: Интерактивната многоезична платформа на проекта DTAM е инструмент с отворен код за решения за електронно обучение, напълно персонализирани за нуждите на курса.
  • IoT Хъб: предоставя достъп до разработена IoT дигитална екосистема с цел надграждане на опита за електронно обучение. Това включва нашата специална платформа за обучение и специална настройка от 4 IoT лаборатории, изградени изцяло за целите на курса за обучение DTAM, интегрирайки всички необходими инструменти като raspberry Pi и сензори за завършване на обучението и ученето на DTAM.

Ако искате да получите безплатен достъп до обучителния инструментариум, създаден по проект DTAM, или сте институция в сферата на образованието, с която споделяме сходни мисии и желаете да си сътрудничим в области от взаимен интерес, ви каним да обединим усилия в името на развитието на качественото образованието. Свържете с координатора на проекта за България, г-н Айри Мемишев, чрез следният имейл адрес: amemishev@rcci.bg или на телефон: 082 825 875 за да научите повече.

Проект DTAM e финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Можете да научите повече за него, като посетите официалният му уебсайт, както и неговите социални медии във Facebook и Twitter.

Относно проекта

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност