Untitled design 1
| |

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер в рамките на ЕС

Европейският съюз заявява своята амбиция да бъде световен лидер в регулацията на устойчивостта, като приема нови закони, които изискват от компаниите да отчитат своите екологични, социални и управленски практики.

От началото на 2024 г. екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България. Според Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD), компаниите ще трябва да публикуват нефинансова информация под формата на отчет за прилагането на ESG. Промените ще засегнат не само големите компании, но и техните партньори и доставчици. Банките също ще прилагат по-строги изисквания за отпускане на кредити на компании, които не отговарят на ESG стандартите.

Новите стандарти за отчитане на устойчивостта ще засегнат над 50 000 компании, а от 2028 г. компаниите извън ЕС, работещи в Европа, също ще трябва да докладват въздействието си, като използват ESRS или еквивалентни стандарти. Тази регулаторна рамка е предназначена да стандартизира и подобри корпоративните практики за отчитане на устойчивостта в целия Европейски съюз. Скорошни оценки обаче разкриха, че близо половината от засегнатите компании в момента не са в състояние да се съобразят с новите изисквания, тъй като темата за отчитането на ESG политиките все още е слабо засегната.

В тази връзка, Русенска търговско-индустриална камара в партньорство с водещите консултанти от denkstatt Bulgaria, съвсем скоро ще проведе информационно събитие по въпросите на ESG, по време на което ще разберете повече:

  • За Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта или CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), която ЕС прие в края на миналата година.
  • Как протича проектът по създаване на ESG доклад, какви ресурси изисква от Вас, колко време отнема?
  • Как да продължите да правите успешен бизнес, докато сте заети с още една бюрократична задача?
  • Как Таксономията на ЕС, която определя кои дейности са устойчиви дава допълнителен достъп до финансиране на компаниите, които докладват по CSRD?

Следете събитията на сайта ни!

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност