Proaktiva

Proaktiva

Сдружението на гражданите ПРОАКТИВА е нестопанска и аполитична организация, създадена през март 2001 година в Скопие. Мисията на ПРОАКТИВА е да изпълнява целите си чрез съвместно сътрудничество с местни и международни организации, местни и централни власти, бизнес сектора и други заинтересовани страни: Основните цели на организацията могат да бъдат постигнати чрез реализирането на следните планирани…

Economic Chamber of „Macedonia“

Economic Chamber of „Macedonia“

Икономическата камара на Македония е бизнес и професионална асоциация, която обединява, представлява и защитава интересите на своите членове. Камарата е референтна институция на бизнеса с около 15 000 членове на доброволни начала, повечето от които са малки и средни предприятия. В Камарата могат да се асоциират и други субекти, които с дейността си допринасят за…

Край на съдържанието

Край на съдържанието