Warsaw University of Technology

Warsaw University of Technology

Варшавският технологичен университет (на полски: Politechnika Warszawska, буквално „Варшовска политехника“) е един от водещите технологични институти в Полша и един от най-големите в Централна Европа. В него работят 2453 преподаватели, с 357 професори (включително 145 титулярни професори). Студентското тяло наброява 36 156 (към 2011 г.), предимно редовно. Има 19 факултета (отдели), покриващи почти всички области на…

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Фондацията за полска наука функционира от 1991 г. Това е неправителствена, неполитическа институция с нестопанска цел, която преследва мисията да подкрепя науката. Това е най-големият източник на финансиране на науката в Полша извън държавния бюджет. Фондацията осъществява уставните си цели чрез: Проекти

Regional Development Agency in Bielsko-Biala

Regional Development Agency in Bielsko-Biala

Agencja Rozwoju Regionalnego SA в Белско-Бяла е акционерно дружество със смесен капитал, чиито акционери са: Комуната Белско-Бяла, местни правителствени единици и предприятия, работещи в района на Bielsko. Агенцията за регионално развитие в Белско-Бяла е източник на идеи, знания и финансиране за модерното икономическо развитие на региона. Мисията на агенцията е да предоставя услуги с най-високо…

Край на съдържанието

Край на съдържанието