Данини ЕООД

Данини ЕООД

Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт , реекспорт , бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника; комисионна търговия, посредничество , представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица;…

Деа Мода ЕООД

Деа Мода ЕООД

Предмет на дейност: Шивашки услуги, производство на шивашки изделия, търговия със стоки, свързани с шивашкото производство; маркетингова и рекламна дейност; извършване на всички видове превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговско посредничество; консултантски услуги; комисионна, консигнационна, лизингова дейност, бартерни сделки; както и всякаква друга производствена, търговска…

КАД Сървиз ЕООД

КАД Сървиз ЕООД

Предмет на дейност: Посредничество при производство на облекла; САD услуги /конструиране. градиране и изчертаване на кройки за шивашката промишленост/; преводи; консултантска дейност; представителство и агентство между наши и чужди фирми и граждани; комисионна дейност; търговия на едро и дребно с промишлени стоки; спедиторски услуги; компютърни и копирни услуги; всякакви други производства, търговски сделки и услуги,…

Карина-Русе ООД

Карина-Русе ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки; всякаква друга дейност, разрешена със закон, включително и такава, изискваща предварително разрешение-след получаването му.

Кенсол ООД

Кенсол ООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на детска, дамска и мъжка конфекция; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки; външнотърговска дейност; посредническа, комисионна, консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; посредничество и търговски сделки с недвижими имоти; транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз в…

Креди- БГ ООД

Креди- БГ ООД

Предмет на дейност: Производство на облекла. Организиране на спортни мероприятия и ревюта. Вътрешно и външнотърговска дейност. Търговско представителство, посредничество и агентство. Производство, преработка и реализация на стоки и услуги. Маркетингови проучвания и консултации. Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско…

Лик Шик ЕООД

Лик Шик ЕООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, експорт, реекспорт, бартерни сделки, посредничество, представителство и агентство между шивашки фирми в страната и чужбина, производство на дамска, мъжка и детска конфекция, плетачни услуги, производство и търговия с всякакъв вид аксесоари към изработваните изделия /в т.ч. ципове, копчета, колани и др./, дизайнерска и рекламна дейност, маркетингово проучване и…

Мод Мари ЕООД

Мод Мари ЕООД

Предмет на дейност: Производство на облекла. Организиране на спортни мероприятия и ревюта. Вътрешно и външнотърговска дейност. Търговско представителство, посредничество и агентство. Производство, преработка и реализация на стоки и услуги. Маркетингови проучвания и консултации.

Ню Сейлс ЕООД

Ню Сейлс ЕООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на мъжки, дамски и детски чорапи и чорапогащи; плетачни и текстилни изделия; експорт, импорт, реекспорт; лизингова, инженерингова, консултантска дейност; туристическа дейност; търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни търговци; всяка друга дейност, незабранена от закона.

Край на съдържанието

Край на съдържанието