Нова Линия ЕООД

Нова Линия ЕООД

Нова Линия ЕООД е доказан лидер в производството на висококачествени дамски и детски облекла, основана през 1991 година. Компанията е разположена в град Русе, България, идеално позиционирана за производство в Европа, на границата между Турция и ЕС, и само на 70 км от Букурещ. Нова Линия ЕООД е сертифициран производител по стандартите на BSCI и…

Фазан АД

Фазан АД

Фазан АД е водещ производител на висококачествени чорапи, които са едновременно стилни и удобни. Основана през 1927 г., Фазан АД е първата чорапена фабрика в България, възникнала като смесено българо-израелско дружество. Компанията се ангажира да доставя чорапи, които са не само функционални, но и модерни, и непрекъснато се развива, за да отговори на променящите се…

Антоан Вилл ЕООД

Антоан Вилл ЕООД

Предмет на дейност: Производство на дамска и мъжка конфекция и търговия на дребно и едро с нея в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос, износ, търговия на едро и дребно в страната с различни видове стоки, незабранени със закон, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и чужбина, мениджмънт,…

Арев-Премиер ООД

Арев-Премиер ООД

Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба на дребно и едро; търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина; сервизни, превозни и транспортни услуги; програмна, импресарска, комисионна дейност.

Аристон-С ООД

Аристон-С ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност, търговия на едро и дребно с различни видове стоки в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, плетачество и производство на всички стоки за бита, автосервизни услуги, дизайнерство, маркетинг, търговско посредничество, търговско представителство и търговия със строителни материали, строителна дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове…

Бордо ООД

Бордо ООД

Предмет на дейност: Изработване на дамско, мъжко и детско облекло; вътрешна и външна търговия; производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи; разкриване и експлоатация на заведения за обществено…

Венто ООД

Венто ООД

Предмет на дейност: Производство, търговия на едро и дребно и ушиване на ишлеме на модна конфекция, внос, износ и бартерни сделки, транспортна дейност- превози и спедиция на пътници и товари, складова дейност, товаро-разтоварна обработка в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, комисионна, консигнационна търговия и търговско посредничество, търговско представителство…

Край на съдържанието

Край на съдържанието