Антоан Вилл ЕООД

Антоан Вилл ЕООД

Предмет на дейност: Производство на дамска и мъжка конфекция и търговия на дребно и едро с нея в страната и чужбина, външноикономическа дейност, внос, износ, търговия на едро и дребно в страната с различни видове стоки, незабранени със закон, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди фирми и лица в страната и чужбина, мениджмънт,…

Арев-Премиер ООД

Арев-Премиер ООД

Предмет на дейност: Производство на стоки с цел продажба на дребно и едро; търговско представителство и търговско посредничество в страната и чужбина; сервизни, превозни и транспортни услуги; програмна, импресарска, комисионна дейност.

Аристон-С ООД

Аристон-С ООД

Предмет на дейност: Шивашка дейност, търговия на едро и дребно с различни видове стоки в страната и чужбина, транспортна дейност в страната и чужбина, плетачество и производство на всички стоки за бита, автосервизни услуги, дизайнерство, маркетинг, търговско посредничество, търговско представителство и търговия със строителни материали, строителна дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове…

Бордо ООД

Бордо ООД

Предмет на дейност: Изработване на дамско, мъжко и детско облекло; вътрешна и външна търговия; производство, пренос, разпределение и търговия на топлинна и електрическа енергия, включително и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия на енергийни носители – след получаване на съответното разрешение/лицензия в предвидените от закона случаи; разкриване и експлоатация на заведения за обществено…

Венто ООД

Венто ООД

Предмет на дейност: Производство, търговия на едро и дребно и ушиване на ишлеме на модна конфекция, внос, износ и бартерни сделки, транспортна дейност- превози и спедиция на пътници и товари, складова дейност, товаро-разтоварна обработка в страната и чужбина, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, комисионна, консигнационна търговия и търговско посредничество, търговско представителство…

Данини ЕООД

Данини ЕООД

Предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, експорт, импорт , реекспорт , бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки и селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна техника и битова техника; комисионна търговия, посредничество , представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица;…

Деа Мода ЕООД

Деа Мода ЕООД

Предмет на дейност: Шивашки услуги, производство на шивашки изделия, търговия със стоки, свързани с шивашкото производство; маркетингова и рекламна дейност; извършване на всички видове превоз на пътници и товари в страната и чужбина; търговия с хранителни и нехранителни стоки; търговско посредничество; консултантски услуги; комисионна, консигнационна, лизингова дейност, бартерни сделки; както и всякаква друга производствена, търговска…

Край на съдържанието

Край на съдържанието