Ричмарт ЕООД

Ричмарт ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; покупко-продажба на земеделска продукция; търговско представителство и посредничество; извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; извършване на складови сделки, на сделки…

Смег ООД

Смег ООД

Предмет на дейност: Производство на конфекция и търговия на същата; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, спедиционни и превозни сделки, както и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се изисква водене по търговки начин, а когато има изисквания за съответно разрешение…

Топ Ман ЕООД

Топ Ман ЕООД

Предмет на дейност: Покупка от страната и чужбина на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; експорт и реекспорт на стоки, продажба на стоки собсвено производство, включително и на такива от мебелната промишленост; търговско представителство и посредничество; комисионни,спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически,рекламни,информационни…

Феникс 94 ООД

Феникс 94 ООД

Предмет на дейност: Производствена и търговска дейност в страната и чужбина, внос и реекспорт на всички видове стоки, машини и оборудване, транспортна и спедиторска дейност, проектиране и изпълнение на строителни и ремонтни работи, конструкторски и информационни услуги, търговско посредничество и представителство, маркетинг, издателска и печатарска дейност.

Край на съдържанието

Край на съдържанието